15 de nov. 2023

inoperàncies

exprimim soledat per acariciar terrenys erms

dissortadament 

clatells que no s'obren ni per agafar els fums de les guerres vives

per mort de l'únic àmbit on no hi ha déus ni martiris

res de res

amen


© toni cortadella, 2023 - dubtes o inoperància (encara) i no és el títol
 
 
Copyright © xaropdement
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com