15 de nov. 2023

inoperàncies

exprimim soledat per acariciar terrenys erms

dissortadament 

clatells que no s'obren ni per agafar els fums de les guerres vives

per mort de l'únic àmbit on no hi ha déus ni martiris

res de res

amen


© toni cortadella, 2023 - dubtes o inoperància (encara) i no és el títol
10 de nov. 2023

llims

 _ les formes han desaparegut 

dràstica ment

no hi ha res

un espai buit grandiós, inescrutable...

_ aviat tindrem l'edat de tornar a llençar pedres al riu

rebotant fins l'altre banda, potser hi arribaran també els poemes corresponents

si més no, la saliva caurà pels llavis closos

_ pigments pels llims, que volen fer fang

o sorra de sang

_ i a l'aigua ocells

observant-nos.


© toni cortadella, 2014 - els tolls, lluny 
 
 
Copyright © xaropdement
Blogger Theme by BloggerThemes Design by Diovo.com